' - 401
-
: 12/08/11 (22:07)

       שׁ          יִ             /

' " , 7 2011

  

.

 

:  . :

                "וּ בּוֹ", "וֹ ", "מּ"

 

: '. :"דּוּ" יִ נּשׁ": :

                "דּוּ" יִ נּשׁ", " אַבּ וּוֹ", " שׁ", "תּ  ", "שׁ ",

                 שׁ", "זּ שׁ ", "דּ וּ", "  מּ".

                : בּוּ בּ .

                                  

           '. - שׁוֹ - :

               "אָ ", "שׁוֹ ","בּקּשׁ שׁוּ וּ", "בּשׁ","אַבּ וֹ בּ וֹ

               בּאַ מּשׁ"

 

:  : "יִ" "יִיּוּ".

 

:   : " וֹ, תּ"

                "בּ סּ שׁ" -

               שׁהּ  "וּ בּיּ".

 

: : " לּ"      

               : " כּוּ יִ","תּ- אָ  ", "וֹ קּ וֹ",

                .

 

:    .

 

 : ?

                "אַוֹ פּ שּׁ פּוּוֹ"?

 

  

                

  

 

: "וּ בּוֹ", "וֹ ", "מּ"

  

1950 , - , נּוֹ -.  , פּ, , - :

1) דּוּ" יִ נּשׁ: - 2006

2) וֹ, תּ- 2007

3) אַ לּ - 2010

 

, "אַ לּ" "וּ בּוֹ" " פּ, תּוּ וּ בּ וּ , וֹ תּ נּ וּוּ ... לּ כּוֹהּ יִ וֹ תּוֹ שׂכּ ....אָ טּוֹ פּ פּוּ אַוֹ שׁ וֹ שׁ" .

 

, וּ , , , , , וּ .

שׂכּ , שׂ . .

  

: " " :

 

"אָ בּ בּוֹ וֹ

שׁ אַגּוֹ,

וֹ גּ

פּ וֹ וֹ

...כּוֹשׁ פּוּ וֹ שׁ

גּ וּוּ כּ בּ יּוֹ שׁאָ

שׁלּ כּוּ כּוֹוֹ

אָוּ: אָוּ!

וּ וֹ ?

 

, . לּוּוֹ - - , כּ , .

 

בּ, מּ "מּ" וֹ כּ יּוּוֹ . וֹ -   לּ . , וּ . , , .

 

אָוּ! בּוּ מּשׁמּ "וּ וֹ לּ? נּוֹ . "שׁ ". בּוּוּ , וּ יִסּוּ שׁוֹ בּהּ.

  

, שׁנּ. שׁוּ שׁ.  נּ "שׁ וּ וֹ, ! שׁ! בּשׁ שׁיּ שׂ בּוֹ, וֹשׁ אָ ?" , אַוּ , " כּוּ כּוֹוֹ" . תּלּ תּלּ כּ , , , , כּ , וּ .

 

מּוֹ "מּ" 100 . :

 

" שׂ שׂ תּ

וּיִ וֹוֹ זּ נּוֹ

...אַ וּ גּוֹ כּ בּ

וֹ אַוֹ "  

 

, , וֹ וֹוֹ הּ הּ, יִ נּ , הּ בּדּהּ: וּ .

 

 

  

            

  

. "דּוּ" יִ נּשׁ":

  

 

, : "דּוּ" יִ נּשׁ" . , - " 2006. 148 76 -23 . - .

 

, גּלּ שׁ , לּ - " מּ , נּשׁ  . .

בּ :

 

"... יּ וֹ וּ

וּ זּנּ יּ שׂ

וּ וּ לּ"

 

, וּ וּ , שׁלּיּ בּ אַ - . - שׁיּ שׂ " מּ הּ, - שׁ- וּ, וֹ שׁ שּׁ בּ תּמּ וּיּ שׁמּמּ "שּׁ ... גּוּ שׁיִ אָ וּהּ אַ". ? 12 " אַבּ וּוֹ, וֹ" , "וֹ בּ וּוֹ שׁ" וּ וּ וּ שׁ, " שׁ"- 13 . " שׁ בּשּׁיִ, שׁוּיּוֹ פּוֹוֹ תּוֹ מּ". שּׁ .

, ? שׁ וּ "תּ ". 14 וּ " וּ וּ תּ תּאַ..."     , יִדּ . לּוּ שׁוֹ 15 : " בּוֹ " :

 

" שׁ וּ

... וּוּ שׁוֹ

פּ כּ

אָ , אָ וּוֹ, אָ יּ

אַוֹ שׁ דּ

שׁוֹ"

 

, , כּ . שׁ , שׁ וּ .

 

"שׁ " 16, , כּוּ וּגּ הּ וּשׁוֹ . : " פּ שׁ" 28- , כּוּ, :

 

 " בּ בּיּ, בּ וּוֹ,

בּוֹ

 

, , גּ וֹ טּ :

 

" לּ, לּשׁ, לּוֹ,

שׁכּ כּ "

                                         

, "זּ שׁ " 32, , .   : וּ, וּ, שׁוּ, , , , , שׂ וֹ, , . , וּ וּ כּ . , .

 

תּ וּ : "דּ וּ" 23, כּ   וּ, , וּ וּ , , - .

 

: " מּ" 61, וּ וּ שׁיּ לּשׁוּ, " תּשׁ שּׁשׁ, שׁ ( ) תּפּ"

  

זּ , - .

 

גּ :

                                                           

- וּיִ וֹ וּ שׁ                 11

- וֹ גּ                                12   

- בּוֹ בּוֹ                              13

- כּ בּוֹ וֹ אָ וּ                  13

- וּוּוּ וֹ  וֹ                20

- וּ וּ יּ... יִוּ בּוּ                23

- אַ כּשׁ תּ תּ פּוֹ             23                      

- שּׁ וֹ תּוּ בּוֹ יּקּ         24 

 

, :

 

. - :

 

, ,  . , : "אָ " 73 שׁ כּ , , , , . : "שׁוֹ " 74, : , דּ , יּוּ וּ וּ בּשׁ . ? , מּ ' טּ 75 "קּשׁ שׁוּ וּ - " - ', , וּ, , , , שׁ, וּ וּשׁ   , וֹ: ", יִוּ, , אָ, , , ... , . 75. " גּוּשׁ וֹ גּ, וֹ לּוּ בּ דּוֹ אַוֹ וֹ שׁ. דּ וּ צּ קּשׁוּ וּ "  : תּ?

 

  קּ . . , שׂ " מּ" קּ וֹוֹ . כּ, , .

 

בּשּׁ "בּשׁ" 79, שׁ   , . : "בּשׁ טּ וּ וּ כּוּ וּ ..." כּוּ ', , שׁיּ פּ . תּמּשׁ "דּ ", "דּ שׁ" "   : "יּ טּ יִפּ אָ ... ( קּ - ) וֹ ... וֹ יִ אָ וּ וֹ שׁוּ-דּ וּ יּ וּ"

 

אָ, כּוּ וֹ , . : "יּ טּ כּ וֹ יּ דּ שׁ וֹ יִ"

  

: "אַבּ וֹ בּ וּ בּאַ מּשׁ" שׂ , , , וֹ, תּקּ, .

 

 

 

                          

  

:

"יִ" "יִיּוּ".

  

, כּ "יִ" 138-140 "יִיּוּ" 141-143

 

 

"יִ"

 

בּשׁ וּ , , שׁוּ "שׁ - יּוֹ, בּשׂ..." "", מּ שׁ. " אָ פּ שׁיִ, וּ וּ יִ, וֹשׂ וֹ .." , "וּ וּ וֹ" הּ . כּ ' 13 , " וּ פּ יִ , וּ שׁוֹ שׁ שׁיִ ". "שׁ פּוּ " , , וֹ שׂ  , "יּ - אָ יּוּ..."

 

וֹ " שׁוֹ בּ בּוֹ שׁבּ וֹ: אָוּ זּ דּתּ, שׂ, דּ אָ בּ" , וֹ "דּוּ בּ אָ וּ ? " אָ: ? שׁ? אָ שׁ! :  "וֹ בּ וּדּוּ ?" : "וֹ אָ וּ() אָ כּ אַ וֹ דּוֹ..." " "שׁ ... כּ כּשׂ וּ, אַ תּ..." , "... וֹ שׁ "

 

, כּ " שׁתּ דּ אָ שׂ בּוֹ תּלּ ..." סּ וֹ כּ .

 

, ( ' ') :

 

"מּ ?

מּ וּ פּ?

- תּ שׂ

תּשׁוּוֹ

אַתּ תּשׁ- בּוֹ"

 

, וֹ , שׁ כּ . וּ .

, שׁ שׂ שׁ בּבּוֹ.   

 

 

 

"יִיּוּ"

 

"יִיּוּ" ' 9 " "  : 141-143 זּ , יּוּ הּ.

 

"מּ גּתּ -וּאָ, וּ

וּ בּ וּ ."

 

שׁ , : "יִיּוּ, כּ אָ, וֹ וֹ דּ אַתּ שׁוּ בּ וּאָ.." שׁ . , , לּ , , לּ :

 

"נּ יִיּוּ נּ!

נּ אָ אָ

שׂוּוֹ יִ .." שׁנּ

"יּ יּ שׁ, וֹ, וּ בּבּ

וֹ שׁוֹ .."

 

שׁ , : יּוּ , וּ וּ. . שׁ נּוּאָ. , יּ ,   . אָ, כּ , דּ דּאַ וּ, שׁמּ - . :

 

"נּ ...

אַ תּ וֹיּוּ וּ פּוֹ ...

גּ בּ ...

תּ וּאָ פּ."

..." בּפּ, וּ נּשׁוֹ...

 

, - מּ , וּ מּ , . , בּ, וּ וֹ , " נּשׁ , שׁ .   

 

 

   

                

  

:

" וֹ, תּ"

"בּ סּ שׁ"

- הּ  "וּ בּיּ". 

  

  

" וֹ, תּ" - - 2007. " מּבּוֹ" בּ - וּ, זּ וּוֹ, בּ שׂ וּ , וּ וּ וּ.

  

, " וֹ, תּ"" 9. , , . , תּיּוֹ, בּ  וּ. שׁמּ שׂ .

 

105 לּ 126 , , , וּ .

 

"זּ וֹ תּ" 9 , . " " 54. , - . מּ כּ לּ שׁוֹ "וּ שׁהּ פּוֹ", " וּיִ , ..." "תּ פּוֹ זּ וֹ, תּ"

 

, , כּ שׁוֹ וֹ . , , וֹ . :

 

וֹ - : כּוֹ, , , כּ, , :

תּ -   : שׁ, , שׁ.

, שׁ בּ וּ . , .

 

, הּ , " סּ שׁ" 59 וֹ כּתּ "". כּ בּ - , , ! מּ שׁ? נּיִ? שׁ - שׁ בּ . שׁ , טּ " בּוּ נּ, כּ גּ וּ" "פּ יּ וֹ ... " שׁ " וֹוֹ תּ מּיִ בּשׁ ": "וּאָ מּ?

 

מּ , שׁ " וֹ וּוּ אָ" ( ) , "בּשׁ שׁ וּ וֹ שׁ" "יִוּ כּ שׁ פּ אָ בּ שׂ וֹ שׁיִ". "וּ וּכּוּ יִ פּ" : אָ ? בּ "לּוּ מּיִ?" בּשׁ, בּהּ שׁלּוּ . דּוּ ".. וֹ בּ כּ ..." " תּ וֹשׁ". , "וֹ וֹ תּ אָ, וֹ שׂ וֹ ".

 

-2 2005   , יּ , , "כּ" "גּלּ 8" " 51, כּ תּ שׁ : "וּבּ בּיּ!" . , , , : טּ שׂ . :

 

 וּתּ בּיּ! /

 

תּוּ בּ אָ, יּוֹ, לּ 

כּוֹ אָ בּשׁ?

וֹ שׁ, וֹ גּ

וּוֹ, כּ שׂ שׂ?

 

בּוּ וֹ וּ?

וֹ וּ תּאַבּ ,

וֹ יִתּ וֹ וֹ יִדּ

בּ וֹשׁ וֹ, בּ ?

 

יִכּוֹ וֹ אָ, וֹ,

, שׁ שׁוֹ ?

וּ וּ וֹ וּ וֹ וֹוֹ

כּ אָוּ וֹ וּ?

 

יִ וֹ גּ יִשׁ,

תּכּוֹ  בּוֹ נּ ?

וֹ וּ גּ וֹ יִקּ יּ

בּוֹ וּ?

 

אָ! , תּ בּ- אָ?

כּיִ ?

וֹ תּוֹשׁ, דּ שּׁוֹ!

!

 

בּ- בּיּ, בּטּוֹ וּשּׁוֹ

פּ לּ

" יִשׂ גּוֹ גּוֹ

יִוּ וֹ !".

 

 

                

 

: " לּ"

:" כּוּ יִ","תּ- אָ ",

"וֹ קּ וֹ"

גּ טּ .

 

" לּ" כּ בּוֹ מּ , . 157 . , .

 

" כּוּ יִ" 49, שּׂ וּ סּוּ בּ שׁוּ וּ וֹ זּ וּוֹ - , נּוֹ. : " " וֹ וֹ: "אָ ", , . "תּ-אָ ", 138, "וֹ אַשׁוֹ"... דּ וּ מּ ".

"יּוֹ קּ וֹ" 140, " יּ הּ פּ - יּוֹ .

 

, ? , " וּ אָוֹ ( ) דּוֹ תּ, וּ יּ תּוֹ". , .

  

, , 

  

- שׂוֹ אַ בּבּ וֹוֹ          "אָ" 13

- שׁוֹ וֹ                       

- אַוּ גּוּ                      "שּׁ " 16

- דּ גּוּ יִ    " דּ"

- טּ וּ שׁוֹ              "שׁשׁוֹ" 20

- יִ וּ פּוּ בּ             "וּבּ יִ שׂיּ פּ" 33        

  

  

 

               

 

.

  

, , , , , , . תּיּוֹ, וֹ, וֹ, וּ , , , , שׁ . - שׂ וּ , .

 

, וּ שׁ , , כּ תּ - . , שׂ , , , שׁבּ , . שׂ קּ - בּשּׁ.

,   . " ", , . "שׁ בּ" 72 - 1981 : : " שׁ וֹ שׁוֹ ... אָ מּ שׁ בּ ... שּׁ טּוֹ .. יִ בּוֹ מּ ... בּ וּ ...וֹ קּ .

 

" , , ,   , שׁ, . , וּ וּ. בּ , , גּוּ . ' -  1996 " " 78 :

 

" שׁ שׁ שׁ שׁ "/

 

"שׁ שׁ שׁ שׁ

שׁ שׁ זּ שׁוֹ דּוֹ

וּ וּ בּ

בּ , וּ וֹ

וּ שׂיִ

כּוֹ בּפּ

וּ, שׁנּ.

 

וֹ שׁנּשׁ

תּ וּ בּוֹ יּ

וּ בּ וֹ

וֹ פּ .

 

5 1992

 

, , . "אַוֹ פּ שּׁ פּוּוֹ?" " שּׁ" 94 וּ "נּוֹהּ ( ) דּ, בּוּ שׁוֹ.." "פּ שּׁ כּ בּ .." "אַ לּ " שּׁ בּאָ " 179 :

 

" שּ שׁ וֹוֹ

וֹ, לּ וּמּוֹ

וֹ זּ...

הּ שׁשׁ וֹ .."

שׂ , אָוּ פּ .

 

 

 

                  

 

?

"אַוֹ פּ שּׁ פּוּוֹ"?

 

, ?   "אַוֹ פּ שּׁ פּוּוֹ"? . , : ? , ? , ? ?

, שׂ . וּ שּׁ. פּהּ בּ,   נּ בּהּ.

 

, , " " " . , : ? , , . , , : ? , מּ שׂוֹ מּ לּוֹ.

 

, . "" , כּ , "" הּ. בּהּ הּ. , " : , , , ,   " ' " , - קּ- : " לּ  שׁ וֹ , שׁ ,  נּ , כּ שׁ , כּ שׁיִ קּ - שׁ שׁ"

 

, " ' - , , , , " ' - .

 

, שׁ וֹ בּ וּ , , בּ פּוּ וּבּ . , שׂשׂ , גּ . שׂ כּנּ , יּוֹ . , "שׂ " וּ, , וּ, בּ . וּ ? מּ.

 

, , ? "" מּ . בּ , , תּשׁ. .

 

, , , , וּ כּוּ, , . ,   . , . , , כּ , .

 

, , , כּוּ , , , שׁ , . . , .

 

, . , . .

 

, "יִוּ שּׁ נּ, וֹ בּשׁכּ אַ" , " " :

  

שׁ /

 

תּ שׁ, בּ

"... - תּ שׁ תּ? " שׁ

"

... שׁוּ! כּוֹ וֹ

אַ אַ דּקּ דּוֹ וֹ

אַ אַתּ !

כּוֹ! וּ וּ .

אַתּ , גּ, תּתּ וּ

וּתּוֹ פּוֹ גּוּוֹ מּ,

בּשׁוֹ מּ

? ! וֹ וּוֹ!"

 

-" !" שׁ "בּ אַתּ

אַ בּ! אַ תּבּ! אַ תּלּ כּ!

 ! וֹ! אַ תּ!"

... בּ אָ! לּ ? סּ

וֹ שׁ תּ

לּ וּ וֹ ? אָ

וּ ! בּ וּוּ

יּ וּוּ?

גּ וֹ וּשׁ

וּ כּוֹ שׁוֹ וֹ

  

, "וּסּוֹ תּ" 64, "וּ , כּשׁוֹ, וֹוֹ, וֹוֹ. ... וּוֹ תּ" כּ, . " גּבּוֹ" "" ", :

 

"שׁ כּוֹ הּ וֹ בּוֹתּ שׁ, בּ שׁ, דּוֹ שׁוֹוֹ גּ..." , וֹ , וֹ , , ,   "... דּ אַתּ, אַמּ"

 

" כּוֹהּ שׁ מּלּ?" 45, לּ הּ , הּ פּ דּבּ הּ נּהּ הּ, .

 

" שׁ וֹ" 66, שׁ :

" שׂ צּ גּוֹ , שׁוֹ וֹוֹ קּ קּיִ זּוֹוֹ שׁ שׁ גּוֹ, אַ נּ"

 

, , (?) בּ,   , שׂהּ הּ . , " " , שׂוּ . .

 

? בּ , גּ? ? ?

                                                     ' " , 7 2011

 

, , . : " "

 

""?  ! 

 

,     , ! () .

:          
5
1.
,
. . 15.08.11 (01:59)
2.
15.08.11 (08:12)
3.
15.08.11 (16:21)
4.
18.08.11 (07:10)
5.
22.08.11 (13:06)
|
|
|
|
|
|
|
|