מס' צפיות - 247
דירוג ממוצע -
יש ויש צנזורה באינטרנט
לפתע כברק מבין שמים כחולים, התבשר לפני ימים אחדים האזרח י.ק. כי אתרו מהווה "מקור להפצת שינאה",
מאת: אהרון רול 17/07/09 (07:03)

שני ארועים אשר אינם קשורים לכאורה האחד למשנהו, ארעו בחיינו זה לא מכבר.  האחד, כנסת ישראל דחתה ובדין, כוונת מספר מחוקקים משרתי עצמם, להטיל צנזורה סלקטיבית על מערכת האינטרנט במדינת ישראל.  השני, שי דרומי אשר הגן על חייו ורכושו מפני זדים וחמסנים זוכה ובדין, מאשמת הריגת אחד הליסטים בבית המשפט.  לכאורה שני ארועים שאין שונים זה מזה, לאמיתו של דבר יש ויש קשר עקיף בינהם.

 

מעשה שהיה והווה, כך היה. 

 

האזרח י.ק., הסובל ממחלה ניוונית ומרותק לביתו, היפעיל בלוג באתר הבלוגיה של "תפוז", אתר וותיק מזה שנים במערכת הבלוגוספרה הישראלית.  בלוגו של י.ק. נוסד תחת מטרית אתר "תפוז" לפני כחמש שנים ומשך זמן זה נירשמו בו כ-735,000 כניסות לאתר.  לכל הדעות אתר פעיל יחסית לאתרים רבים במדינת ישראל.  האזרח י.ק. ראה חובה לעצמו להקדיש כל זמנו ומרצו לנושא זכויות הגבר ואבות מקופחים בהוויה הישראלית ומעשית, לאור מאמציו הבילתי נילאים, הווה אתר זה אבן שואבת מרכזית לכל אלה החפצים להתעדכן בעובדות האופפות את מלחמת המינים במקומותינו.

 

משך כשלש השנים האחרונות שיתפה הגב' ד', או לחילופין גם נ' (אות השם אינה אקראית), פעולה עם האזרח י.ק. בהפעלת האתר, תמכה במטרותיו ואף פירסמה כתבות רבות האוהדות ענינו.  אלא שלפני כשלשה חדשים נפל ריב בין השנים והגב' ד' שינתה טעמה והחלה לתקוף, בתוך הבלוג ומחוצה לו, את אתרו של י.ק. באלות, נאצות וקללות לעיתים מזומנות, תוך גילויי שינאה וסלידה מחרידים, כאשר היא דואגת לידע את כל העולם וצפונה בדעתה השלילית אודות האזרח י.ק. ומטרותיו.

לפתע כברק מבין שמים כחולים, התבשר לפני ימים אחדים האזרח י.ק. כי אתרו מהווה "מקור להפצת שינאה", נאמר זאת שנית, "מקור להפצת שינאה", כדי ביזיון וקצף.   ואכן, באורח חד צדדי לחלוטין, הוחלט בהנהלת האתר לסגור את הבלוג שלו לאלתר (כולל מספר ימי חסד שהוענקו לו להתארגנות-סגירה).

מהארועים לעיל עולות תמיהות כבדות משקל. 

למרות שלנוכח ההכפשות הגסות והבוטות של הגב' ד' אמנם לא טמן י.ק. את ידו בצלחת ואף ענה והתגונן בפני התקפות הגב' ד' מעל בלוגו, הרי עשה זאת תוך שמירת כבוד והוגנות סבירה.  כלאמר התוקף היתה הגברת.   ומכאן כי הפצת השנאה נעשתה על ידי הגברת.  כלאמר הגברת ניכנסה לבלוג קיים ועשתה בו כבתוך שלה תוך שמכפישה את האזרח י.ק. ואת מטרות הבלוג דהיינו, זכויות הגבר ואבות גרושים.  נעיר כאן כי איננו נידרשים במאמר זה למהות הנושא בו מטפל הבלוג ואיננו שופטים כאן מיהו הצודק בהקשר למלחמת המינים.

 

גם הגדרת הבלוג "כמפיץ שינאה", בעוד שכל האמור הינו בהתגוששות מילולית בינו שני אנשים, מעמידים את הגדרת הבלוג כ"מפיץ שינאה"  באור חמור ומוטעה,  מפאת שהגדרה זו מכלילה ומכפישה את כלל האתר שלא כדין, בעוד שברי כי במבחן המעשה הכללה זו אינה אמת וכך וודאי למשפטנים היה מה לאמר כנגד אמירה בוטה כגון דא.

 

גישת מנהלי אתר "תפוז" אינה רק תמוהה, הינה מחפירה.  אך זה נחסם  חוק הצנזורה על האינטרנט בכנסת, אך זה העידו בעלי האתר עצמם באופן אישי בפני וועדת הכנסת העוסקת בנושא בדבר חיוניות חופש הביטוי באינטרנט ומיד לאחר זאת, תוך ימים, הזדרזו לפעול בדיוק ההפך מהמלצותיהם ובעטו ברגל גסה בלוג מכובד, ותיק ועתיר זכויות של האזרח י.ק.על לא עוול בכפו.  האם עלינו להבין מכך כי אנשי אתר "תפוז" הונו את כנסת ישראל?

נכון, האתר הוא פרטי ומהפן המשפטי זכותו לסגור בלוגים כראות עיניו, אך האתר עובר על כללי הצדק, המוסר וההתנהלות הציבורית ובאלה עסקינן.

 

לפי כל אמת מידה אובייקטיבית היתה הגב' ד' התוקף ומפיץ השינאה במקרה זה.  למה הדבר דומה, למקרה שי דרומי.  באם חוותו לא היתה בדרום היכן שהיתה ובאם לא היה מגדל כבשים הרי סביר כי לא היה עומד בפני התקפות ליסטים.  מי בכלל אמר לו להיות שם.  מי בכלל דרש ממנו לגדל צאן שם.  הרי מכאן הוא האשם ולא הליסטים.  מה בכלל רוצים מהם, הם, אנשים טובים וישרי דרך, הלכו לתומם בשדה וניתקלו בזה הזד שי דרומי ובחוותו ומכאן ברור שהיו חייבים לשדדו, הם לא יכלו לכלוא את דחפם שלא ניתן לריסון לגזול מקנת רעם.

ומה החליט בית המשפט הישראלי, כי הסגת גבול לשם שוד ואף סיכון חיי החוואי מתירים לו להגן על חייו ורכושו.  זאת בדיוק את שעשה שי דרומי וזה בדיוק המצב בהקשר לעניננו כאן לגבי האזרח י.ק.

ניהול בלוג הינו דבר נפוץ.  ניהול הבלוג האמור משך חמש השנים האחרונות מדבר בשבח המפעיל ואיכות התכנים בו.  גב' ד' המשולה לליסטים, שבמקרה דרומי, היא שהיתקיפה את קיום הבלוג, אך אנשי אתר "תפוז" בחרו לטות לצידה תוך שיוצרים משפח תקנוני באופן מחפיר ובזוי.

 

הפלא ופלא, משאך התלוננה הגב' ד' בפני הנהלת אתר "תפוז" אודות י.ק. ואתרו, הזדרזו אנשים תמוהים אלו שם וללא שהיות מיותרות היגדירו את בלוגו של י.ק. כ"מפיץ שינאה" ואף הזדרזו עוד יותר לבעטו החוצה.

יסלח לנו הקורא אך איננו מאמינים בתזוויג מיקרים בכל האמור להחלטת הנהלת "תפוז", סביר יותר כי הללו ניכנעו ללחץ מתואם של הגב' ד' עם אירגוני הנשים, המהווים קבוצת לחץ ממומנת היטב מכספי משלם המיסים הישראלי, אשר כמובן יצאו רצות-חפוזות להטיל משקלן על חברי הנהלת האתר למען יסגר בלוגו של י.ק.

 

ובכן מה עלינו ללמוד מהשתלשלות ארועים אלו?

הלכה ולמעשה, יש ויש צנזורה באינטרנט, אך זו מוצנעת על ידי המדיה והסיבה לכך ברורה.

ניראה כי אירגוני נשים מפעילים כוחם גם כנגד חופש הדיבור במדה והדבר תואם מטרותיהם.  חמור יותר, קיימים עמם משת"פים הפועלים במחשכים תחת  מטריית "תקינות פוליטית" בזויה.

 

על הכנסת לתת דעתה על פורצי גדר אלו דוגמת הנהלת אתר "תפוז" וליזום תקנות אשר יגבילו שרירות לב.  הקמת מוסד קבוע בילתי תלוי לבוררות אינטרנטית, אפשר ותחת מועצת העיתונות, יהיה תוספת חשובה לעקרון זכות הדיבור המוקנית לכל אזרח תחת המשטר הדמוקרטי. במקרה שלפנינו נעשה עוול נורא לאזרח י.ק. ואין לו אנא לפנות לקבלת תרופות שיפתרו הבעיה בזמן סביר.

 

תקצוב פרוייקטים של העצמת נשים הינו ענין חיובי ויש להרבות בם.  תיקצוב, בעשרות מיליוני שקלים של ארגוני נשים על מאות הפרזיטיות המשתכרות לחם חסד שם, שכל ענינם הוא לשכנע את הכנסת לתקצבם או להפעיל לחץ שאינו הוגן על מערכת המשפט, וכל זאת על חשבון משלם המיסים שגם כך כבר גזול היטב דרך מיסוי גבוה, הינו פסול מעיקרו ויש לחדול ממנו לאלתר.  אדרבה, יופנו אותם סכומי עתק מקופתו המדולדלת של עם ישראל בעבור אותם צרכים שעם ישראל מתחבט בהם באין תקציב.

 

חשוב כי הקוראים כאן יפנימו התנהלות נלוזה ושרירותית של מנהלי אתרים הרומסים זכויות דמוקרטיות של אזרחים.  ישפוט וינהג כל אזרח בהתאם למצפונו בענינם.

 

אהרון רול

amroll@rogers.com

www.aaronroll.com

http://www.global-report.net/aroll/

http://www.aaronroll.com/democracy/hatred_for_nothing_volume2.pdf

http://www.aaronroll.com/democracy/israeli democracy chapters.pdf

הכותב הוא איכפתי לנעשה במדינת ישראל וקיומה

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר