יוסי כהן 21.10.13 (07:26)
בדומה לפקודת החברות המבוססת על חוק חברות אנגלי עתיק יומין, פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה – 1975 מבוססת על חוק השותפויות האנגלי: Partnership Act, 1890 1. פקודת השותפויות כמעט לא תוקנה...
יוסי כהן 21.10.13 (07:15)
המונח "תאגיד" אינו מוגדר באופן ממצה בחוק החברות או בכל חיקוק אחר בישראל. חוק הפרשנות, התשמ"א – 1981, מגדיר אמנם בסעיף 3 "תאגיד" כ"גוף משפטי, כשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות", ברם הגדרה זו...
שרון נהרי 20.10.13 (08:10)
פעמים רבות אנו שומעים באמצעי התקשורת על התעללות בחסר ישע זה או אחר, לרבות קשישים או קטינים. סיפורים אלו בדרך כוללים התעללות של מטפלים בחסרי ישע, התעללות של זרים באנשים המצויים במצב זה ואפילו מקרים של...
יוסי כהן 20.10.13 (07:13)
על פי החוק, חוזים הנם הסכמים מחייבים שיש לעמוד בהם ולקיימם על מנת לנהל חיי חברה ומסחר תקינים. המדינה מעגנת את סמכותם של חוזים באמצעות חוקים שונים, בניהם חוק אכיפת חוזים. על פי חוק חוק החוזים...
יוסי כהן 20.10.13 (07:12)
על פי חוק החברות משנת 1999, אחד מהעומדים בראשה של כל חברה הוא הדירקטוריון, העומד לצד מנכ"ל החברה וגם לצד בעלי מניותיה. קיומה של החברה מאפשר מפגש בין כל השלושה, מפגש אליו מביא כל אחד מהם את ניסיונו...
יוסי כהן 17.10.13 (06:26)
מטבע הדברים, דיני החברות מבוססים במידה רבה על המשפט האזרחי הכללי. למשל, היחסים בין בעלי המניות לבין עצמם ובינם לבין החברה הם יחסים חוזיים, וחלים עליהם, בשינויים המחויבים, דיני החוזים. כמו כן,...
יוסי כהן 17.10.13 (06:25)
על פי חוק איסור הלבנת הון משנת 2000, חוק שאושר בכנסת לאחר שנים של מאמצים וניסיונות לחקיקתו, הלבנת הון מוגדרת כביצוע פעולה כלשהי באמצעות רכוש שמקורו בפשיעה, תוך הסתרת האופן שבו הוא נרכש והמקור ממנו...
יוסי כהן 15.10.13 (16:32)
בית המשפט העליון מהווה נדבך בסיסי בדמוקרטיה הישראלית, ביחד עם הרשות המחוקקת (כנסת ישראל) והרשות המבצעת (הממשלה). פעילותו של גוף שלטוני זה מתחלקת לשני תחומים מרכזיים – בית משפט עליון לערעורים...
יוסי כהן 15.10.13 (16:31)
קיימים סוגים שונים של ביטוחים המיועדים "לכסות" את המבוטחים בתחומים שונים. אחד מהם הוא ביטוח רכוש, המתייחס אל כל התכולה של הבית. פעמים רבות הוא מוצע לצד ביטוח מבנה, או במסגרת של ביטוח דירה, הכולל שני...
אירית רייכמן 15.10.13 (10:51)
בית הדין הרבני הגדול קיבל ערעור של אישה וקבע כי בקשתו של בעלה לסגירת תיק הגירושין ביניהם, אינה כנה, מכיוון שהוא עדיין מעוניין בגירושין. בית הדין הרבני קבע כי כל בקשתו של הבעל היא לסגור את תיק...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה