דת ויהדות
דוד דרומר 28.12.18 (08:37)
ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו...
דוד דרומר 20.12.18 (14:02)
"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנ"
דוד דרומר 13.12.18 (13:25)
"ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני"
דוד דרומר 23.11.18 (07:45)
וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך...
דוד דרומר 16.11.18 (07:59)
יאמר להם יעקב אחי מאין אתם
דוד דרומר 08.11.18 (18:39)
"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים".
דוד דרומר 02.11.18 (07:51)
כניסה לשנת בחירות לכנסת ישראל.
דוד דרומר 20.09.18 (11:49)
"האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"
דוד דרומר 13.09.18 (19:56)
וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נכר הארץ
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה