דת ויהדות
דוד דרומר 06.11.19 (15:45)
חוליה אחת בשרשרת הדורות
איציק גיני 03.11.19 (07:50)
ממתק לשבת נח🌟"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים"בכל התורה לא מצאנו שהתורה תקרא לאדם צדיק, רק נח זכה לכך ולא סתם צדיק אלא צדיק תמים.לפעמים אדם עושה מצוות ומעשים טובים לא לשם שמים כדי שיכבדוהו בני...
דוד דרומר 01.11.19 (14:32)
ויחל נח איש האדמה ויטע כרם,
איציק גיני 31.10.19 (15:35)
ממתק לשבת: ☆ממתק לשבת בראשית בסימנא טבא☆🌟 "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" רש"י בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית. שואל השפת אמת זיע"א מדוע התחילה התורה באות ב' ולא באות א'?...
דוד דרומר 23.10.19 (13:12)
בראשית,ברא אלוקים,השמים,הארץ
דוד דרומר 10.10.19 (13:57)
"האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"
דוד דרומר 02.10.19 (13:14)
וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם
דוד דרומר 25.09.19 (12:51)
העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ
דוד דרומר 19.09.19 (12:40)
היום הזה ה' אלוקיך מצווך.
דוד דרומר 11.09.19 (12:39)
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה