יוסי כהן 25.03.14 (10:17)
האם ישנה חובת גילוי לנושים וגם כלפי בעלי איגרות חוב של החברה?  שאלה שטרם הוכרעה היא, האם חב היזם בחובת גילוי גם כלפי נושי החברה. באנגליה נקבע כי היזם אינו חב בחובת גילוי כלפי נושים וכלפי בעלי...
רן רייכמן 24.03.14 (12:54)
הליך הגירושין הוא הליך מורכב מבחינה כלכלית, משפטית וגם רגשית כאשר בדרך כלל נפגעים מהליך גירושין ילדים רבים כשהמטרה העומדת מול הצדדים היא כמובן לצמצמם ככל האפשר את הפגיעה בהם. בהליך גירושין ילדים...
יוסי כהן 24.03.14 (12:50)
למרות שהיקפה של תופעת הלנת השכר בישראל לא נבדק עדיין, מדובר ללא ספק על בעיה חמורה, שקיימת בהיקפים משמעותיים. למרות שמדובר על עבירה חמורה, המציאות מוכיחה שההשלכות הקשות שחלות על חלק מהמעסיקים, הידועים...
יוסי כהן 23.03.14 (10:02)
מהי משמעות המונח "למען תאגיד"? האם התאגיד רשאי לאשרר רק הסכם מקדמי שנעשה מלכתחילה בעבורו בלבד, או שמא רשאי הוא לאשר גם הסכם שנעשה בעבורו ובעבור גופים נוספים? העובדות בפרשת לנדשפט: המשיב כרת הסכם...
רן רייכמן 23.03.14 (09:59)
בתי הדין הרבניים בישראל הם הסמכות הייחודית לדון בעניין הגט, שהוא למעשה חוזה גירושין ברמה ההלכתית, כשבסיום התהליך מוענקת לזוג לשעבר תעודת גירושין.תעודת גירושין היא מסמך המהווה הוכחה חוקית והלכתית לכך...
יוסי כהן 20.03.14 (10:58)
מלשון סעיף 6(ג) לחוק השליחות עולה בבירור כי לאחר הקמתו אין התאגיד חייב לאשר את הפעולות שנעשו למענו לפני היווסדו, ואין הוא חב בפעולות אלה מעצם הקמתו. רק רצונו ומעשה המביע רצון זה יקשרו אותו לפעולה...
רן רייכמן 20.03.14 (10:56)
המדינה, בהיותה כריבון וכרגולטור, אינה מתירה להינשא בתחומיה בנישואין אזרחיים. הדרך היחידה אותה מכיר המחוקק הינם נישואים כדמו"י = כדת משה בישראל ע"פ ההלכה היהודית.זוגות אשר בכ"ז...
יוסי כהן 19.03.14 (10:18)
עד שנת 1965 הייתה ההלכה בישראל דומה לזו שבאנגליה. הסכם שנכרת בעבור חברה לפני הקמתה לא חייב את החברה והיא אף לא הייתה רשאית לאשררו לאחר התאגדותה, אלא לאמצו או לכורתו מחדש.   הגישה האמורה באה...
רן רייכמן 19.03.14 (10:12)
ע"פ ההלכה היהודית, אישה יהודיה הנשואה לגבר יהודי כאשר לצד נישואיה מתעברת מגבר אחר שאינו בעלה - הילד הנולד יחשב כממזר. ילד אשר נולד לאב שנשא בחיי אשתו את אחותה או קיים עמה יחסי...
יוסי כהן 17.03.14 (11:54)
העיקרון שנקבע בפסק-דין Newborne בוטל בהתערבותו הישירה של המחוקק הבריטי, בכל הקשור לחוזים הנכרתים בין מדינות אירופה, על-ידי סעיף 7 לדרקטיבה הראשונה של חוק החברות. עו"ד יוסי כהן מסביר, שמטרת סעיף זה...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה