מס' צפיות - 2344
דירוג ממוצע -
עורך דין יוסי כהן - עיצומים כספיים
מאת: יוסי כהן 15/09/14 (09:08)

במטרה לאכוף את חובות הדיווח, שכאמור הפכו בחלקן הגדול לאות מתה, הוקנתה לרשם החברות סמכות להטיל עיצומים כספיים על חברה שהפרה את הוראות חוק החברות בדבר חובות הדיווח. סמכות זו קבועה בסעיף 354(א) לחוק החברות, המורה:

 

"היה לרשם יסוד סביר להניח כי חברה פרטית או חברת חוץ עשתה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסך ששת אלפים שקלים חדשים".

 

סעיף 354(א)(1) לחוק החברות מסמיך את רשם החברות להטיל את הסנקציה שבסעיף 354(א) האמור על חברה שסירבה להמציא בתוך ארבעה-עשר יום לעיונו את המִרשמים ואת הפנקסים שהיא מנהלת, אשר חל עליהם עקרון הפומביות. מטרת סעיף זה להעניק לרשם החברות מנגנוני פיקוח שבאמצעותם יוכל לבדוק אם החברה מקיימת את הוראות חוק החברות, כמפורט בסעיף 37(ב) לחוק החברות. אם המציאה החברה לרשם החברות את המסמכים ואת הפנקסים כמפורט לעיל, והוא נוכח לדעת כי אין הם מעודכנים, רשאי הוא להורות לחברה לעדכנם בתוך תקופה שקבע; אם לא שעתה החברה להוראותיו, הוא רשאי להטיל עליה עיצום כספי כמפורט לעיל. כן מסמיך סעיף זה את רשם החברות להטיל עיצום כספי על חברה שלא שילמה אגרות או תשלומים אחרים שהיא חבה בתשלומם.

 

סעיף 354(א)(2) ו - (3) לחוק החברות מסמיך את רשם החברות להטיל על חברה עיצום כספי בגין הפרת החובה להגיש לו דיווחים לפי הוראות סעיף 140 ובגין הפרת החובה להגיש לו דין וחשבון שנתי, לפי הוראות סעיפים 141 או 348 לחוק החברות.

 

סעיף 354(א)(4) לחוק החברות מסמיך את רשם החברות להטיל על חברה עיצום כספי בגין הפרת חובה המוטלת עליה לפי הוראות סעיפים 173(א) או 175 לחוק החברות, הדנים בחובת הדירקטוריון להביא את הדו"חות שאישר בפני האספה השנתית או בגין הפרת החובה לשגר לרשם החברות את מאזני החברה בצירוף לדו"ח השנתי.

 

סעיף 354(א)(5) לחוק החברות מסמיך את רשם החברות להטיל על חברה עיצום כספי בגין הפרת חובה המוטלת עליה לפי הוראות סעיף 343 לחוק החברות הדן בהודעה על שינוי סוג החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית ולהפך.

הכותב הוא עורך דין יוסי כהן הוא הבעלים של משרד עורכי דין. דוקטור יוסי כהן פועל בתחומי המשפט המסחרי, דיני חברות וליטיגציה משנת 1986.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר