מס' צפיות - 332
דירוג ממוצע -
חוק הלבנת הון
חוק הלבנת הון מורה להקים מאגר מידע של דיווחים, שיסייעו לאסוף את איסור הלבנת ההון. חקיקה זו הינה חלק ממאבק בינלאומי בתופעת הלבנת ההון והיא מהווה אמצעי מרכזי בניסיון מניעת ולחימה בתופעות מימון ארגוני הטרור והפשע המאורגן. כמקובל בעולם גם כאן נקבעו בחוק חובות דיווח לגופים הפיננסיים השונים כמו בנק הדואר, בנקים, מנהלי תיקים, מבטחים וסוכני ביטוח, קופות גמל, נותני שירות מטבע, חברי בורסה וכו' לגבי פע
מאת: שרון נהרי 24/08/10 (15:53)


חוק הלבנת הון מורה להקים מאגר מידע של דיווחים, שיסייעו לאסוף את איסור הלבנת ההון.

חקיקה זו הינה חלק ממאבק בינלאומי בתופעת הלבנת ההון והיא מהווה אמצעי מרכזי בניסיון מניעת ולחימה בתופעות מימון ארגוני הטרור והפשע המאורגן.

כמקובל בעולם גם כאן נקבעו בחוק חובות דיווח לגופים הפיננסיים השונים כמו בנק הדואר, בנקים, מנהלי תיקים, מבטחים וסוכני ביטוח, קופות גמל, נותני שירות מטבע, חברי בורסה וכו' לגבי פעולות שונות שבוצעו ע"י הלקוחות. יתרה מזאת, נקבעה אף חובת דיווח של הנכנסים לישראל ושל היוצאים ממנה לגבי כל הקשור להעברות כספים.

הדיווחים המתקבלים מן הגופים הפיננסיים השונים נחלקים לשני סוגים:

  • דיווחים מכח החוק - דיווחים בנוגע להעברת כספים לפי גובה הסכום וסוג הפעולה כמפורט בצווים שהוצאו מכח חוק, ללא שיקול דעת מצידו של הגורם הפיננסי.
  • דיווחים לפי שיקול המוסד הפיננסי - דיווחים בנוגע לפעולה בלתי רגילה שבוצעה ע"י בעל החשבון, עפ"י שיקול דעתו של המוסד הפיננסי.

המועד הקובע לתחילתם של הדיווחים הוא 17.2.2002 וממועד זה ואילך חלה חובת דיווח כאמור בחוק.

מהו מאגר המידע?

עפ"י החוק הרשות הוסמכה לנהל את מאגר המידע בו יש לרכז את הדיווחים כאמור לעיל, ואף לעבד ולאבטח אותם. ראש הרשות הוא שהוסמך להעביר את המידע, לפי שיקולו לרשויות שהן גורם מוסמך לקבלו בכדי ליישם את החוק.

העברת מידע יכולה להיות ביוזמתה של הרשות ויכולה להינתן כתשובה לבקשה מנומקת של מי מהגופים האוכפים.

המוסמכים לבקש מידע הנאגר ברשות ואף לקבלו הם - משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי. כמו כן, נוסף לאלה הרשות רשאית להעביר מידע לגופים מקבילים לה במדינות אחרות והיא אף יכולה להיענות לשיקול דעתה לבקשות מידע אותן יוזמים גופים אילו.

חשוב לציין כי מאגר המידע הוא כזה שמכיל פרטים רגישים בנוגע לפרטיות של אזרחי מדינת ישראל ותושביה. לפיכך על הרשות לשמור על המידע ולאבטחו בהתאם לכללים ונוהלים נוקשים. מסירת מידע מהמאגר תיעשה עפ"י הוראות החוק רק בהוראות ראש הרשות ורק למטרה שנועדה לכך בחוק.

פעולות הרשות הנוגעות למאגר המידע לטובת איסור הלבנת הון

הרשות הוקמה בינואר 2002, ונמצאת בשלבי גיוס כ"א ורכש ציוד מחשב להקמת מאגר המידע. הרשות כוללת מחלקת איסוף ובקרה (תפקידה ליצור קשר עם הגורמים המדווחים, לקבל להזין ולמיין את הדיווחים למערכת הממוחשבת), מחלקת מחקר והערכה (שתפקידה לעבד את המידע שדווח על מנת לגלות באם קיימים דפוסי הלבנת הון כלליים כמו גם מקרים פרטניים המצדיקים פתיחת חקירה), מחלקה משפטית וגם מחלקת טכנולוגיה, מחשוב ותקשורת.

קשרים בינלאומיים של הרשות

אחד מתפקידיה החשובים של הרשות הוא לקיים קשר עם גופי מודיעין פיננסיים מקבילים בחו"ל.
הרשות התקבלה במהלך חודש יוני 2002 כחברה מן המנין בארגון , egmont groupשמאגד 69 יח' מודיעין פיננסי הפעילות בעולם ועומדות בתנאי הסף של הארגון.

החברות בארגון מקנה את הזכות להתחבר לרשת אינטרנט מאובטחת של הארגון ובאמצעותה להחליף מידע עם יחידות מודיעין מקבילות. בנוסף על כך , בזכות חברות זו מתאפשרת היכרות אישית עם נושאי התפקידים הבכירים ביחידות המודיעין המקבילות. הדבר מקל על חילופי המידע בין הרשות לבין אותן יחידות ואף מאפשר חתימה על מזכרי הבנה להחלפת מידע. כמו כן, החברות כמובן מבססת את מעמדה של ישראל כמדינה השותפה למלחמה הבינלאומית כנגד הלבנת הון. חשוב לציין שהעבר זו מתבססת על עקרונות הדדיות וסודיות.

סיועה של הרשות בחקיקה

הרשות מסייעת למשרד המשפטים בריכוז והכנת הצעות לתיקוני חקיקה שנדרשים כתוצאה מן הנסיון שיצטבר ביישום הוראות החוק, וכן עליה ליזום תיקוני חקיקה ככל שהדבר יידרש.

מימונה ותיקצובה של הרשות

הרשות היא חלק ממש' המשפטים ומתוקצבת כחלק בלתי נפרד ממנו.

הכותב הוא עו"ד פלילי שרון נהרי - מהבולטים במשפט הפלילי בישראל.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר