מס' צפיות - 141
דירוג ממוצע -
על עילת מעצר וסמכות מעצר
מאמר על מקורה של "סמכות מעצר", למי הסמכות לבצעו,צו מעצר ומתי אינו נחוץ צו של שופט לצורך מעצר,על עילות המעצר המצטברות, מעצר לא חוקי - על כך ועוד במאמר זה.

[סמכות מעצר ועילת מעצר - מאמר מאת משרד ע"וד שביט קנטור]


מאמר על מקורה של "סמכות מעצר", למי הסמכות לבצעו,צו מעצר ומתי אינו נחוץ צו של שופט לצורך מעצר,על עילות המעצר המצטברות, מעצר לא חוקי - על כך ועוד במאמר זה.מהי סמכות מעצר?

הסמכות להגביל את חירות האדם.היא קבועה בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -מעצרים)או בחקיקת משנה מכוח הסמכה המפורשת בחוק.
מתוקף הכללי והנהלים הקבועים בחוק, יתבצע מעצר אדם וזת באופן שיבטיח שמירה על כבודו של האדם וזכויותיו.

זהות ביהמ"ש שידון במעצר


הזהות של ביהמ"ש שידון בבקשת המעצר תיקבע לפי סמכות מקומית או עניינית.

1. סמכות מעצר שהיא עניינית:מתייחסת לסוגייה האם על בית משפט השלום או המחוזי  לטפל בנושא מעצרו של  אדם שהובא לפתחו. החלוקה בקטגורית הסמכות העניינית היא כזו:

   1. באם טרם הוגש כתב אישום, כלומר, האדם עודנו במעמד חשוד, הסמכות הינה לבית משפט שלום ומדובר במעצר ימים לצרכי 

       חקירה, בין היתר.
   2. לאחר הגשתו של  כתב האישום, מכאן שהאדם כבר במעמד של נאשם והוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים כנגדו,יש לבחון

       את העבירה שמיוחסת לו בכתב האישום ואף                  את העונש הקבוע בחוק בצד עבירה זו. מכאן - אם מדובר בעונש

       מעל  שבע שנות מאסר - הסמכות שייכת לבית המשפט המחוזי. מתחת לתקופה של שבע שנות                  מאסר הסמכות

       נתונה לבית משפט שלום, פרט לחריגים שנקבעו במסגרת חוק.
   3. בשלב של הערעור על הפסק דין - הסמכות השיפוט הינה בידי הערכאה הגבוהה יותר בין אם בית המשפט המחוזי ובין אם בית 

       המשפט העליון.

2. סמכות מעצר שהיא מקומית:

סמכות זו קובעת את האזור בארץ בו מצוי בית משפט ובו יתנהל הדיון. סמכות מקומית נתונה לביהמ"ש אשר באזור שיפוטו התקיים אחד מהסעיפים כדלקמן:

   1. נעברה העבירה נושא הפנייה לביהמ"ש(כולה או חלקה).
   2. מיקום היח' שחוקרת וממונה על החקירה, שבהקשר אליה הוגשה הפנייה לביהמ"ש.
   3. אדם מוחזק במעצר ועקב נסיבות מיוחדות לא ניתן להגיע לביהמ"ש הממוקם באזורים שצוינו בסעיפים הקודמים, בקטגוריה זו.

עדיפות ביצוע מעצר עפ"י צו:

ישנה עדיפות למעצר אדם  לפי צו ביהמ"ש.

כשמוגשת בקשת מעצר אדם, ביהמ"ש בוחן את הנסיבות בגינן היא הוגשה .הוא מעביר למעשה ביקורת שיפוטית על כך ולאחר בחינת כלל השיקולים מקבל החלטה אם להורות על מעצר אדם או לחלופין אם לאו.

חוק המעצרים מורה: "מעצר אדם יהיה בצו של שופט אלא אם כן הוענקה בחוק סמכות לעצור בלא צו".

סמכות מעצר גם ללא צו שופט

סמכות מעצר זו - מופנית כלפי אדם החשוד בביצוע עבירה מסוג עוון או פשע.

עבירה מסוג חטא (שהעונש בצידה עד שלושה חודשים של  מאסר) לא מקימה סמכות מעצר בידי שוטר.תנאי בסיסי למעצר אדם ללא צו  הוא  קיומו של  "יסוד סביר לחשד" שאדם ביצע עבירה בת מעצר.

לחשד הזה  עילות מעצר מצטברות והשילוב בין החשד לעילות, יש בו כדי להקים סמכות מעצר כלפי אדם .

עילה למעצר - עורך דין פלילי

עילות מעצר לפי החוק :

   1. העבירה שבביצוע שלה נחשד האדם נעברה בפניו של העוצר או שנעברה "זה מקרוב" (ביטוי זה מפורש בפסיקה באופן

       שהעבירה בוצעה במהלך מספר שעות ועד יממה  שקדמו למעצר ללא צו).
   2. לעוצר יסוד סביר לחשש שהאדם החשוד לא יופיע להליכי החקירה.
   3. לעוצר יסוד סביר לחשש ששחרורו של  החשוד או אי מעצר שלו יביאו לשיבוש הליכי משפט.
   4. לעוצר יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן בטחונו של אדם אחר, את ביטחון הציבור או את ביטחונה של המדינה.
   5. מי שנעצר חשוד בביצוע אחת מעבירות אילו: עבירה שהדין עליה הינו מאסר עולם או מיתה, עבירת ביטחון, עבירה לפי פקודת

       הסמים המסוכנים (פרט לכזו הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לצריכה עצמית), עבירה שנעשתה באלימות חמורה 

       באכזריות, או תוך שימוש בנשק חם או קר ועבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותה בחוק למניעת אלימות במשפחה.
   6. באם אדם משוחרר בערובה וקיים סיוד סביר להניח כי הפר את תנאי השחרור שלו, כי הוא עומד להימלט מן הדין, או כי קיים

       יסוד סביר לחשש שנמלט ממשמורת חוקית.

חשוב להדגיש כי  לא ייעצר אדם ללא צו, אם ניתן להסתפק בעיכוב .

משמעות עצר בלתי חוקי

אדם שנעצר באופן לא חוקי  יכול להתנגד למעצרו ולעזוב את "מקום מעצרו".

הכותבת היא משרד עו"ד שביט קנטור הוקם ע"י עורכות הדין דנה שביט ואילנה קנטור. המשרד מעניק שירות משפטי מקצועי, מיומן ואמין עבור לקוחות בכל חלקי הארץ.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר