סיפורים קצרים
#rightBanners#
#centerBanners#
אהובה קליין 14.11.19 (08:12)
הכנסת אורחים והשלכותיה לדורות.
אהובה קליין 07.11.19 (08:09)
מדוע נקרא- אברהם- אבי האומה?
אהובה קליין 01.11.19 (06:05)
כיצד הגיע נח באחריתו לקללת זרעו?
אהובה קליין 23.10.19 (22:32)
הנחש, מעלליו- חטאו ועונשו.
אהובה קליין 09.10.19 (21:48)
הקשר בין הטל ומטר והתורה.
אהובה קליין 03.10.19 (06:05)
כתיבת השירה- לשם מה?
אהובה קליין 26.09.19 (10:31)
מאין כן אין ה' נוטש את עמו ישראל?
אהובה קליין 19.09.19 (10:38)
יתרון עם ישראל על אומות העולם.
אהובה קליין 12.09.19 (09:01)
השבת אבדה- כיצד?
אהובה קליין 04.09.19 (23:18)
מדוע הצטווה המלך לשני ספרי תורה?
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#