אהובה קליין 03.12.20 (23:39)
מדוע חשש יעקב מפני פגישתו עם עשיו?
אהובה קליין 27.11.20 (07:40)
כיצד הצטדק לבן ברמאותו ליעקב?
אהובה קליין 06.11.20 (10:55)
בריחת לוט ופמלייתו טרם המהפכה- כיצד?
אהובה קליין 29.10.20 (19:40)
הבטחת ארץ ישראל לאברהם ולזרעו- כיצד?
אהובה קליין 22.10.20 (09:45)
מה זכה נח לשמוע בתום המבול?
אהובה קליין 09.10.20 (10:41)
וזאת הברכה ושמחת תורה- הקשר ביניהם?
אהובה קליין 02.10.20 (00:51)
סוכת ענני הכבוד- מהי המשמעות?
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה