' - 298
-
/ : .
- ?
: 16/06/23 (15:14)

  -   - ?

:  

, : , :

"... תּבּ , שׁ תּתּ.  תּתּ אָ - פּ, תּ -בּתּ, כּ -אָ שׁ , כּ- וּשׁ.  יּוּ - שׁ , יּ--שׁ; תּ אָ, יּוּ תּוֹ קּ.  -יִשׂ, שׁ --וּ :  כּ אָוּ, פּ- תּוּ אָ.  שׁ אָ, ; תּ, שּׁ וּיִ שׁ, , קּ". [ ", "- "]

,   - .

- , , .

  -    .

:

"יּקּ כּ, תּוֹ נּשׁ, שׁ וּ, שּׂ; קּוּ, פּוּ מּבּ.  כּוֹ יִשׂ, שׁ -יִ שׁ שׁ זּ אַ וּ, , ; -יִ וֹ, כּשׁ דּבּ בּ-שׁ וֹ" [ .", '-']

– :

"יּלּוּ כּ- בּ-יִשׂ, מּ, - שׁ - אַ, :  אַתּ תּ, - .  , בּקּ -שׁ -אַ, יּוּ - וֹ, נּ סּוּ ; יּ, כּוֹ .  יּ שׁ אַ, - פּ וֹ". [, ", '-]

:

]   ?

] - ?

.

– .

, , ',   – - .

": , .

: - .

  - .

:

- !

""    :

"יּ , -אַ, אַתּ וּ וּ אָ תּ, תּשׂוּ - מּדּשׁ; אַתּ וּ תּ, תּשׂוּ - כּנּ.  - אַ טּ שׁ אָ, תּ, יִלּוּ , שׁוּ; אַתּ וּ תּ, . שׁוּ, שׁתּ, וּשׁ, כּ -:  אַ - כּ קּשׁ - מּבּ יִוּ, -וּ - גּ -אַתּ.  וּ --שׁוּ -שׁ וֹ, ; , - יִ ".[, "- ' ']

'     -  ' -   , - . , " .." , -   - ..

- .

- : "-, -- .."

 : .

 

  ": – : "! .

:  : :

- , ,   , : " " :    : " " - - .! [, , ]

:

"יּלּוּ כּ- בּ - יִשׂ, מּ, - שׁ - אַ, :  אַתּ תּ, - ". 

: ,   ? ?

  -   ' – ' .

', – - - . – '- -   - - – - ! !

- ,   ' !

" " : : " " !

:

" , , : '! ' , ' !

' ! - , : , : , ? ', : " !? : , , , !   , : ! , , . , .

: : , , - ".

, - : – - , ,   - :

" " [ ", "] - - , , , , :

"וּשׁ, בּ - אָ שׂ שׁ--בּוֹ; - וֹ, - .  יּכּוּ יִשׂ - שׁ בּ וֹאָ, שׁשׁ וֹ; יּתּוּ, שׁ".[ ", '-']

, ,   – !

,   :

֥ ֖ ֥ " [ ", ']- "" "" - !

-- "- . , , . . : ".

 

""?  ! 

 

,     , ! () .

:          
|
|
|
|
|
|
|
|