' - 301
-
/ : .
?
: 09/06/23 (11:55)

- ?

 :

: "יּשׁוּ, תּוּ אָ, קּ, אַבּ וֹ.  יּוּ יּוּ - שׁ - אַ - כּ - בּ - יִשׂ, - בּ פּ -- שׁ; יּשׁוּ דּ -  כּ - , יּוּ - פּ אָ.  פּוּ - וֹ, יּוּ, בּוּ, - אָ שׁ שׁתּוּ; וּשׁ, — - פּהּ. כּ - , יּשׁ בּאָ; , בּוֹ גּ , - , וּ שׁ.  וֹשׁ, בּ נּ; תּ וּ , וֹשׁ בּ, כּ וֹשׁ - יּ, יּדּ.  יּ כּ -, - שׁ; יּ, שׁוּ הּ--כּ -וֹ וּ, הּ.  שׁ שׁ- וּ מּוֹ, אָוּ, וּ, וֹ - :  כּ - וּ, מּנּוּ.  יּוּ דּבּ אָ, שׁ תּוּ הּ, - בּ יִשׂ, :  אָ שׁ וּ הּ וּ הּ, וֹשׁ , - שׁ -וּ וֹהּ, אַשׁ דּוֹ.  שׁ וּ, - נּ בּ — - נּ; נּ וּ כּ, יִוּ בּ" [  ", "- "]

:

] , ?

]   ?

.

, .

  :

"בּוּ, - אָ שׁ שׁתּוּ; וּשׁ, ---פּהּ.  כּ- , יּשׁ בּאָ; , בּוֹ גּ , - , וּ שׁ.  ....."

": "     " .

  ? , : ? - .

  ?

:   ? [ ] : "יּ כּ, יּשׁ בּ וּ; יּכּוּ יּכּוּ, -"[ ", "]

:"שׁ וּ, - נּ בּ --- נּ; נּ וּ כּ, יִוּ בּ" ?

: : ,   : " ".

" " : : "- "- " : " "

" " , , , .....

" " : ,     : , , . " - - ,   - , , , , ' : ?  " " [  , "] ,  12 - ?

: . -   " : - - -   . -   : ? ?

:" " ?  , - , ?

: " " [ ", "] : "בּוּ, -אָ שׁ שׁתּוּ; וּשׁ..,"

  , :

" ". [ ", "] , .   . – .

,   -    ! .   !

  -

"     : "   --- , ".

 

" – , : - " " !

 

- " -, -, -, ---, ". 

 

, - - ?-: " , -"! : -      : - - ,      .  [ - " "]

 

" [ ] : ,    - , ' : - : " "     '.

: !

:

"... אָ, שׁ וּ הּ וּ הּ --וֹ אָ, .  - בּוּ, -- וּ -אָ זּ, וּהּ וּ:  , שׁ- וּשׁ.  אַ בּ, אַ- תּוּ, אַתּ אַ- תּוּ - אָ, כּ וּ ; לּ תּוּ",[ ", '- ']

" : [ '"]" ' , - , , " , [ "]: ' , , , ".

, - .

: " "- [ ", ']

"יּ כּ- שׁ- וֹ, בּ- וֹ, - תּוֹ וּ, כּ - לּ שׁ -וּ וֹ"[ ]

: ,' " - - - ' . [" " " : ]

, , - - –   ':" ֣ ֗ ֣ ֞ ֤ ֙֙ ֔ ֖ ֑ ֗ ֙֙ ֣ ֔ ֖ " [ ", , "]

: "כּ - כּ בּ - נּ, וֹשׁ בּ -וּ".

-- "- . , , . . : ".

 

""?  ! 

 

,     , ! () .

:          
|
|
|
|
|
|
|
|