' - 312
-
/ .
.
: 19/05/23 (12:23)

- .

: .

  : - - , .

- :" " :     -   ,"  ": .

, ' ':

" : , : , , " ", ".

- : "בּ - שׁ בּבּ , בּ וֹ:  בּ שׁ שּׁ בּשּׁ שּׁ, יִ--.  שׂוּ, -שׁ כּ - בּ- יִשׂ, שׁפּ, --בּפּ שׁוֹ, כּ- גּ.  בּ שׂ שׁ , כּ- בּיִשׂ--תּוּ , אַתּ אַ". [  , '- ]

: :

"בּ , - שׁ לּ.  , -טּ , תּ וֹ, אַ כּ; שׁוּ, וֹ.  שׁוּ -שׁתּוֹ, - שׁ כּ- , , וֹ--, - מּשׁכּ.  שׁוּ, -כּ- כּ וֹ, -שׁ, בּ יִשׂ--, - מּשׁכּ.  תּ, -יּ, אַ, וּ:  וּ וּ מּ וֹ, בּ יִשׂ".[ '. ' -']

:

] ?

] ?

.

.

:   :" " - "   '.

" -   : ': " ,  - , [ " , "] [ ] "

:   -   - " ... []   "

" ,   :   ?

: - " "

" : : " " "  " ? " [, ", ']

: - " "

: : : " ,   , - !

: , , - , , , . , , , !

: , [ '] , : , ,, ...,  , , , :

"--- יּוּ ;    וּ, שׁ. פּ, וֹ יִבּוּ";  [ ", ", "]

: , " , , - ""

:   -       .[ " "/ : ]

.

:

 

] ,

] - ,

] .

: , - - . : .    . - . - .    ,

      :

] , : " ". [ ", "] -   - : " -, - , . [ ", "]

]   = : " , ,.."[ "]

:

", :    , -- ". [ ",]

] '   .                                        ] , '   .

  :        "בּ שׂ שׁ " " " , : - - - .

, , .

" " :"   [ ] ' "

" " " [ ] .

" : :

:" " - - !

, : - - -   :

: - ' "֥ ֖ ֑ ֖ " [  ", ']     

-- "- . , , . . : ".

 

""?  ! 

 

,     , ! () .

:          
|
|
|
|
|
|
|
|