' - 325
-
: - / : .
, ?
: 11/05/23 (09:45)

, ?

:  

  "- "

""   : " בּ -שׁ, בּ .  דּבּ -בּ יִשׂ, אָתּ , כּ וּ -אָ, שׁ --שׁ אָ, שׁבּ .  שׁשׁ שׁ תּ שׂ, שׁשׁ שׁ תּ כּ; אָתּ, - תּוּאָהּ.  וּשּׁ שּׁ, שׁבּ שׁבּוֹ יִ אָ--שׁבּ, :  שׂ , .  וֹ, -נּ :  שׁ שׁבּוֹ, יִ אָ". [  ", '-']

"" :

-בּקּ, תּוּ; - תּשׁוּ, שׂ .  תּ שׁ, בּתּ; אָ וּהּ, שּׂ יִתּ פּוֹ.  שּׂ דּיִשׁ -בּ, וּ שּׂ -; תּ שׂ, שׁתּ בּאַ.  תּ שׁוֹ בּאָ, וּשׁתּ ; שׁבּתּ יּ , -אָ, , - בּאַ". ", '-]

:

]   ?

] ?

] .

.

.

- , . " .

" ", " ", "  ". " ", " ", " ". " ".....

  , , : "כּ - שׁ , שׁ אָ, כּשׂ- תּוּ, שׁוֹ תּשׁוּ".[ ", ']  - :     - .

:"וּ וֹשׁ בּ יּוֹ, שׁפּ - שׂ; , מּוּ". [ ', "]

: ' ?  : "וֹ, :    , -וּ בּאָ; -יִשׁכּ, בּ שׁ. וֹ תּ, וּ ;    , בּוֹ". [  ", -]

.

: : , - : : , , : .

:" "...שׁ בּפּ וּוֹ  יִ". [ ', "]

:   .

  .

- :

"בּיּוֹ וּ, וֹשׁ כּ יִ, שׁ פּשׁתּ, בּ:  כּ -אָ אָ קּבּ, לּ גּ, -וֹ וֹ, בּ שׁ". [ ', "]

" - ": :

" , , , ( " ): " , '". , , : , ..."[ - ]

- – – : "..  " [ ", ']

:"   " - - -- .

" ".[ ", '] :

: " ". " , . (" , ), " " ( ", )

": . .

:

" : - -   .

  , ,     .

- -   - .

" " : -   -     - -   - .

.

.

: :   -   - :. "תּ שׁוֹ בּאָ, וּשׁתּ "

"   '

"- בּקּ, תּוּ,.... ': " וֹ וֹיּוּ". :   ' ' - .

  - -   " -   : " ".

  -  : " " [  " ]

– .   '.

- - -   .

[', ']  : " : , ; , ,.

, -     :

"יּתּ , אַוֹ גּוֹיִ;    מּ יִשׁוּ.  בּוּ, יִשׁוּ קּ--    וֹ יִוּ;" [ ", "- "]

: :

" , "

[, ', "]

-- "- . , , . . : ".

 

""?  ! 

 

,     , ! () .

:          
|
|
|
|
|
|
|
|