' - 328
-
/ : .
.
: 28/04/23 (13:29)

- - .

: .

: ' ' : ' '.

: :  "בּ , - שׁ, אַ וֹ, שׁ בּ אַ --בּ -, יּוּ.  יּ - שׁ, דּבּ - אַ אָ, אַ - - - קּשׁ, בּ פּ-- - פּ כּפּ שׁ - אָ, וּ, כּ בּ, -כּפּ". [ ", '-']

:  "בּ , -שׁ לּ.  דּבּ - כּ- בּ- יִשׂ, אָתּ --שׁ תּוּ:  כּ וֹשׁ, .  שׁ מּוֹ אָ תּוּ, - שׁבּ תּשׁוּ:  , .  אַ-תּוּ, - , סּ, שׂוּ :  , . [ ", -]

:

] : ' ' :'' ?

] ?

]   - ?

.

: - : .

, - -   ,   : ! - - :

"֨ ֜ ֣ ֗ ֛ ֥ ֖ ֑ ֣ ֗ ֛ ֥ ֖ ֥ " [ ", "]

":     :

]   : : "יִ שׁ אַ -תּשׁתּ אַתּ וּ תּ, בּ - וֹ-- וּ:  קּ וֹ, .  וּדּ, בּ קּשׁ וּ , וּ טּ, וּ טּוֹ". [ ' ,'-']

: " "   -   - !

] : , :" בּ -" [", ']   : - - -   !

  - -   – – - . : - -   – : , . : "פּ בּוֹ וּ בּוֹ, וּ כּ - יִשׂ. [  ", "]

] : " " [ ", "]

  : " ' , - - ".

.

"   , : , ' '- - , ( ", "] - , "

: .- , : " : "דּבּ -כּ- בּ- יִשׂ", [ ", ']

-

" -כּ - בּ -יִשׂ",   : - .

"" " :   ,   ' : " " - .

" " : '' : - " . "כּ לּ בּ " [ ", "] : -   -   - , !

" " ": .

" : - .

.

.

- - .

- :

" : , , ( ", '): . , , ( ", "): ' ".[ , ]

" " : ,   .

- : .

""  "" -   – '.

: , ' ,' ' '- - .

- . :  ,     -   - . : " ".

":

" " - "" – - ".  - , , - , ,   – - .

:

" -בּקּ, תּוּ; - תּשׁוּ, שׂ .  תּ שׁ, בּתּ; אָ וּהּ, שּׂ יִתּ פּוֹ.  שּׂ דּיִשׁ -בּ, וּ שּׂ -; תּ שׂ, שׁתּ בּאַ.  תּ שׁוֹ בּאָ, וּשׁתּ " [  ", "]

  : " ". [ ",]

-- "- . , , . . : ".

 

""?  ! 

 

,     , ! () .

:          
1.
02.05.23 (11:47)
|
|
|
|
|
|
|
|