' - 350
-
/ : .
, .
: 06/10/22 (08:47)

– , .

: .

: –   : 

֥ ֖ ֑ - ֥ ֖

֤ ֙ ֔ - ֥ ֖ ֑

֣ ֔ - ֖

֛ ֥ ֖ ֑ - ֥ ֖

֙ ֣ ֔ - ֥ ֖ ֑

֤ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖

֥ ֛ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ "

[ ", '- ']

: , [  "]

  - :

, - ,   

-, .  :  , 

-. , -;  , 

,  , . 

, ;  , . 

, -;  , . 

, ;  , -. 

- , - ;  , ". [ ", '- ']

.    :

: –    - : –       :

] " , - .   - , :   , , , .   , -; - , .   , ......... , - , --, ; , .   , , -, -; , -- .   , :   , .   , ; -, , , .  , , - , :  , ".  [  ", "- "]

] " , :  --, . , ".... " [ ", "- "]

] " , , , - :   , , , "[, "]

:

]  ?

] ?

] ?

.

.

" : :    .

" ""   , - - ' – ,   .

:   .

:   - , .

: "   : .

  " "     ?

": ,   .

' - ' , , .   - . – :

" ,  - ,  ".

.

' . - - '.

- : .

" : - .

' , ' . .

.

" :   , ' , - - .

" :   . .

'   .

' :

] .

] .

] - ' -   .

,   ' - ' .

' . ' "" ' '  ..

  ' .

  -: ' .   , .

, – ' - '   .

.

.

". - .   :

" , .  , ": [ , "]

, –    – .

, : - , ,   ,   : " "    , - ' – - .

,

: " " – – : " , :

" ".[ ", ]

. ,  : ' .

, ' . -    : .

: ,     - –   :

  :  ,    - ".   :

" ".

 [  ", ']

-- "- . , , . . : ".

 

""?  ! 

 

,     , ! () .

:          
|
|
|
|
|
|
|
|