' - 851
-
- / : .
" "- ?
: 15/05/20 (00:36)

- " "- ?

: .

: " - , ; - , .  , ; , . -, -; , .  , ; , -, , - ".[  ", ]

:

] : " "?

] "?

.

 " "

" : " , "

  : ", , -, -; , ". [ ", "]

 ] : . .

: : " "  :  "" , : ""   , . .     - "-, ; - , ".    ,  -   ..

" :  " , " [ , ] : – , , .   - .

: " .." [ "- "]   " " [ ] [ ]

: " "   ,   -   : " "   [   ]

 : " ". [ "- "]

- ,   ,   , . []

" : "֬ ֨   ֗" [ "- "]   .

,   ,   . [   ]

" : " , , :" , ; , - . [ '-. ]

: - . : , , ,- " -" , – " "-   : " " . [ – ]

: ,   . - ,   . ,, -   .

 " : " , , : " "   : , - .

": -   -   : " .." [, , ] ,   . [ ']

".

]   -     :

': " ". [ ', "]

] , : : "- , ; , . , :  " [ ", "- "]

]      :   - . , : " ".[ ", ]

, , - , ?

: – - - ... , , , .

 ] : " , -; , ". [ ", "]

] : "-- , ; , .  , -, , " [ ", "- "]

] , - :  "" : " "

" ". [ ", "]

: " :    : "" [ ", ],   ", : "" ? - " " , - .[ "]

]  : " , - - , - , :  - - , -- .  -, -; - , -". [ ", - ]

  :

" -, - -- , -; , , , ". [  ", "]

]  ""

: " ".[ , ]

] - "-  -   :

"יּ֣ ֔וֹ ֨נּ֔שׁ פּ֥ ֖וּ ֑וֹ יּ֜ נּ֧ ֣וֹ ֗תּ נּ֨ ֜ ֤ שׂ֙ פּ֙ בּ֣ ֔ יּ֣ ֠ יּכּ֧וּ יּפּ֛ יּ֥וּ ֖ ֥ ": ( ")

] " ". [ "- "]

"] : " ". [ , "]

, : - - , . .

-- "- . , , . . : ".

 

""?  ! 

 

,     , ! () .

:          
|
|
|
|
|
|
|
|