מס' צפיות - 1819
דירוג ממוצע -
תקנות הרישום - עו"ד יוסי כהן
מאת: רן רייכמן 26/10/14 (11:44)

מן האמור לעיל ומהוראות תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס – 1999 ("תקנות הרישום") עולה, כי כדי לרשום חברה יש להגיש לרשם החברות את המסמכים ואת הטפסים הבאים:

(1)      בקשה לרישום חברה ובה פרטים חיוניים, כגון שם החברה המוצע, מען משרדה הרשום, פרטי מבקש הרישום ופרטיהם של בעלי מניותיה הראשונים של החברה, אופן חלוקת ההון של החברה, מטרותיה, אופן הגבלת האחריות וכיוצא באלה;

 

(2)     עותק מתקנון החברה, שבו כלולים לפחות ארבעת נושאי החובה "החוקתיים", אשר בעבר הייתה חובה לכלול אותם בתזכיר, קרי: שם החברה, מטרותיה, אופן חלוקת הונה ואופן הגבלת האחריות של בעלי מניותיה;

 

כאמור בסעיף 23(ב) לחוק החברות, על עורך-דין לאשר בחתימתו את זהות בעלי המניות שחתמו בתקנון על קבלת מניות. כן עליו להזהיר את החותמים בנוסח המקובל כי הפרטים שמסרו אמת, כי הם מוסמכים לעשות כן, וכי הם כשירים לייסד חברה ולהחזיק במניותיה ואינם מוגבלים על-פי דין מלעשות כן;

 

(3)     הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן בחברה שתוקם וכן כי הם כשירים לעשות כן, המאומתת בתצהיר החתום על-ידיהם והמאושר אף הוא על-ידי עורך-דין. דירקטור-תאגיד חייב להצהיר כי הוא רשום כדין, כי לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוקו, כי אין מגבלה על-פי כל דין לכהונתו בתפקיד דירקטור, וכי לפי סעיף 236 לחוק החברות יכהן מטעמו אדם שפרטיו רשומים בהצהרה. כן מתחייב הדירקטור, בין שהוא תאגיד ובין שהוא יחיד, לפעול לרישום פרטיו במִרשם הדירקטורים המנוהל על-פי סעיף 224 לחוק החברות ולרשום את פרטי בעלי המניות על-פי סעיפים 130-127 לחוק;

 

(4)     קבלה המעידה על תשלום אגרת רישום בהתאם לתקנות הרישום.

הכותב הוא עו"ד רן רייכמן עוסק בדיני משפחה, צוואות וירושות ומנחה התכנית שאלה משפטית בערוץ 2.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר