מס' צפיות - 1395
דירוג ממוצע -
עו"ד יוסי כהן - סעיף 6(ב) בחוק השליחות ומצבי הביניים האפשריים
מאת: יוסי כהן 09/04/14 (11:15)

עורך דין יוסי כהן מסביר כי אם מתקיימים תנאי סעיף 6(ב), ייתכנו כמה מצבי ביניים:


אם טרם נודע לצד השלישי כי הפעולה אושרה על-ידי התאגיד, יכול הוא:

1. לראות את היזם כבעל דברו – היינו, היזם הופך להיות צד לעסקה עם הצד השלישי לכל דבר ועניין, והוא "נכנס לנעלי התאגיד". עורך דין יוסי כהן מדגיש כי גם הצד השלישי הופך להיות צד לעסקה, והוא יחוב ויזוכה מכוח ההסכם בדומה ליזם. אם אין היזם מקיים את החובות הנובעות מההסכם בינו לבין הצד השלישי, עומדות לאחרון כל התרופות שמעניק הדין הכללי לנפגע שהחוזה עמו הופר, היינו: אכיפה, פיצוי על הנזק שנגרם כתוצאה מההפרה וכיוצא באלה.
2. לחזור בו מהפעולה ולתבוע את היזם על נזקו – אם הצד השלישי בוחר לחזור בו מהפעולה, מסביר עורך דין יוסי כהן כי רשאי הוא לתבוע את היזם בגין נזקיו. יש להבחין בין תביעת הנזיקין האמורה לבין התביעה לפיצויים או לסעדים אחרים אם היזם אינו מקיים את חיוביו. במקרה השני מדובר בפיצויים רגילים המוענקים לצד השלישי עקב הפרת החוזה על-ידי היזם, ואילו במקרה הראשון תובע הצד השלישי מהיזם פיצוי בגין הנזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מהתחזות היזם לבעל הרשאה.


לדברי עורך דין יוסי כהן, סעדי הצד השלישי במקרה כזה הם:

1. תביעה נזיקית בגין רשלנות, הטעיה, תרמית או מצג שווא מכוח פקודת הנזיקין;
2. תביעה חוזית בגין הטעיה או טעות מכוח חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970;
3. מקרים מסוימים ייתכן כי תקום גם לצד השלישי עילת תביעה בגין הפרת החובה לנהוג בתום-לב, כאמור בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973, סעיפים 12 ו-39.


מהו המועד שבו רשאי הצד השלישי להחליט אם לחזור בו מהפעולה אם לאו?

כאמור לעיל, הברֵרות האמורות נתונות לצד השלישי רק כל עוד לא נודע לו על האישור, ולכן שאלה היא אם פרק הזמן שבו רשאי הצד השלישי לחזור בו מוגבל למועד סביר כלשהו.

כאמור, לדעת עורך דין יוסי כהן, על הצד השלישי לבחור בתוך פרק זמן סביר בברֵרות המוענקות לו מכוח הסעיף הנדון. לא ייתכן כי הצד השלישי יחליט לחזור בו מהפעולה לאחר פרק זמן ארוך, בטענה כי לא נודע לו על האישור. חזקה על הצד השלישי כי יבדוק בתוך פרק זמן סביר אם אכן אישר התאגיד את החוזה. אם לא עשה זאת הצד השלישי בתוך פרק זמן סביר, אין לאפשר לו, לדעתנו, לחזור בו מהפעולה.

אם נודע לצד השלישי על האישור, יחול סעיף 6(ג) על כל המשתמע מכך, ובמקרה כזה עלולה להתעורר שאלת שחרורו של היזם.

במצב זה תיתכנה כמה אפשרויות, אותן מונה עורך דין יוסי כהן:

1. היזם אינו נושא בזכויות ובחובות המגולמות בהסכם מרגע אישורו על-ידי התאגיד;
2. היזם ימשיך לחוב יחד עם התאגיד בחיובים הנובעים מהחוזה (עקרון האחריות הכפולה);
3. כאשר נקבעה בהסכם המקדמי הוראה מפורשת הפוטרת את היזם מחיוביו, היא תחייב את הצדדים בדומה להוראה חוזית רגילה.

הכותב הוא עורך דין יוסי כהן הוא הבעלים של משרד עורכי דין. דוקטור יוסי כהן פועל בתחומי המשפט המסחרי, דיני חברות וליטיגציה משנת 1986.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר