סיפורים קצרים
#rightBanners#
#centerBanners#
עזרא מורד 24.08.19 (23:29)
יוסף דורי ישב בביתי מתנדנד על כורסה נוחה אל מול טלוויזיה צבעונית והשולחן לפניו היה מלא בכל טוב. תוך כדי טעימות החל לסַפֵּר לי פשר שמו; סיפור ששמע מעובר אורח, שסיפרה לו אמו, אוּם יוסף, בעלת החלומות...
אהובה קליין 22.08.19 (09:15)
מידה כנגד מידה בפרשה.
אהובה קליין 15.08.19 (08:24)
מה גנוז בתורה הקדושה- לחיי האדם?
אהובה קליין 08.08.19 (08:00)
באיזה אופן ביקש העם- לרגל את הארץ?
אהובה קליין 25.07.19 (09:07)
כיצד כיפרו-אנשי החיל- על מעשיהם?
אהובה קליין 19.07.19 (06:18)
מדוע לא נבחרו בני משה למנהיגים?
אהובה קליין 03.07.19 (22:11)
מאין כי אין ה' מקבל קטרוג על בניו?
אהובה קליין 27.06.19 (09:12)
תגובת בני ישראל לעונשם של קורח ועדתו.
אהובה קליין 20.06.19 (08:50)
מדוע כשלו המרגלים במשימתם?
אהובה קליין 13.06.19 (11:04)
שבט לוי- הקשר בין שררה לניסיונות.
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#