' - 54
-
/ : .
?
: 21/06/24 (16:14)

- ?

: .

  : "֙ ֣ ֔ ֖ ֑ ֣ ֗ ֚ ֣ ֔ ֣֔ ֥ ֖ ֨֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֣ ֗ ֙ ֔ ֥ ֖ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֖ ֥ ֕ ֖ ֑ ֖ ֥ ֩ ֨ ֜ ֣ ֗ ֤ ֙ ֔ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֣ ֔ ֖ ֥ ֧ ֛ ֖ ֑ ֥ ֖ "  [ ", '- ']

: "֨ ֜ ֗ ֙ ֔ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֨ ֜ ֗ ֤ ֨֙ ֔ ֛ ֥ ֖ ֑ ֗ ֛ ֥ ֖ ֣ ֗ ֚ ֣ ֔ ֖ ֑ ֨ ֜ ֣ ֗ ֨ ֤ ֙ ֔ ֚ ֔ ֥ ֖ ֤ ֙ ֔ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֤ ֙ ֔ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ֣ ֣ ֗ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֖ "  [ ,", '- "]

  :

] ?

[ ?

.

.

" : -   . " : ? : "- , , , ".[ ", "] !- :   .

: " .

" :  : " " [ " ,"]

: .. !    , -    ,  , ., -

:  . ,   . [ ] : ? . .   . . .- ?

[ ] : :   - ,   , - ! .

:   : " :   ,  ; , ". [ . ', ']

:   - , , - .     –: "֨֙ ֔   ֥ ֖ ֑.."

  " "-   , :   . ": " " - . !

' : "- - , , ".   ' - .

" " : , , .

" " " :   – - , : - ", .

" " : - - –   - ' .

.

:     - .

  ' " ". [ ', "] -   .

":" ֛ ֥ ֖ ֑" "" . : "֛ ֥ ֖ ֑" : : , , .

.   .

' .   "":

"- , - --  , ": [ ", ']

-  .

, .

" :   ' .   ' ,

" : '     .    , -   !

, : : - . , - ,      - - -  , - - , - - ! –   - ' ! - -   ?

- " - !

:

" , - -, , -- , -, , . , - , , --, - , , " [ ', '- ].

-- "- . , , . . : ".

 

""?  ! 

 

,     , ! () .

:          
|
|
|
|
|
|
|
|