אתר הדעות והביקורות של הגולשים 

בוא להביע את דעתך בכל נושא שתרצה

תנאי שימוש באתר

 

השימוש באתר parshan.co.il מעיד על הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן.

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הנן בלעדית של בעלי האתר parshan.co.il הזכויות כוללות את קוד המחשב היוצר את האתר וכן את כל סוגי הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, סמני המסחר, גרפיקה, תמונות, מולטימדיה ותוכנות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של מנהלי האתר בכתב ומראש.

 

בparshan.co.il תמצא קישורים (link) לאתרים חיצונים שונים. העובדה שתמצא ב parshan.co.il קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. מערכת parshan.co.il אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מערכת parshan.co.il רשאית להוסיף, לשנות ולהסיר קישורים לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין המשתמש לבין המפרסם, ולא תשא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

 

העברת תוכן ע"י גולשים לאתר

  

בעת מסירת תוכן לאתר תידרש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים אישים נוספים. למנהלי האתר נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור. מנהלי האתר רשאים להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים התלויים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים מקוונים. הנך מתחייב בזאת למסור פרטים נכונים בלבד והנך מאשר בזאת את נכונות פרטיך.

 

כל העברת תוכן על ידי המשתמש באתר מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כי אין מדובר בתוכן מזיק ו/או כל חומר פוגעני אחר. על הגולש נאסר לשלוח חומרים בהם יש תוכן בעל אופי מיני בוטה, גזעני, תוכן הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב של אדם ו/או גוף, תוכן המעודד לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, תוכן הפוגע בזולת וכל תוכן אחר המהווה הפרה של החוק.

 

מערכת האתר מפרסמת תוכן לאחר שעבר בדיקה ע"י צוות האתר. אך למרות זאת, אינה אחראית על התוכן המועבר לידיה. ואינה אחראית לכל תוצאה או נזק שנגרם במישרין או בעקיפין בעקבות שימוש במידע אשר פורסם באתר.

 

בעת שליחת התוכן לאתר מצהיר הגולש כי הוא הבעלים היחידי של כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים אשר יישלחו על ידו. כמו כן מצהיר ומתחייב המשתמש כי מפעילי האתר מורשים על ידו להשתמש בתוכן ו/או בכל חלק ממנו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות שמירתו, פרסומו, עריכתו, מחיקתו, היעזרות בו לצרכים מסחריים ופרסומיים, שילובו עם תכנים אחרים, ולצורך הכנת חוות דעת, ביקורות והמלצות. 

   

צוות האתר משתדל לפרסם את כל התוכן המועבר אליו אך יחד עם זאת, שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות, לשכתב, לקצר, למחוק או לדחות פרסום כל סוג תוכן שפורסם בידי משתמש באתר.

 

כמו כן בparshan.co.il ישנה אפשרות לגולשים להוסיף תגובות למאמרים. מערכת האתר אינה אחראית לתגובות הנכתבות על-ידי הגולשים ואינה ערבה למהימנותן. למערכת האתר השיקול הבלעדי למחוק כל תגובה לא הולמת, פוגעת או מפירת חוק באשר היא.

 

האתר מופעל כמות שהוא (As Is). מערכת האתר אינה מתחייבת לספק את השירות באורח רצוף וללא הפרעה או תקלה לרבות במחשבי האתר, במחשבי השרת, בקווי התקשורת ובכל מתקן או אמצעי אחר.

 

על השימוש ב- parshan.co.il יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.