רן רייכמן 24.02.14 (08:25)
הכלל בתביעות מזונות הינו כי מזונות נפסקים מיום הגשת התביעה ואילך.מה לגבי הוצאות שהיו לאם הקטינים עוד טרם הגשת התביעה ? הכלל הוא כי החזר הוצאות העבר של הקטינים, הינה עילתה של האם בלבד ושל ילדיהם...
יוסי כהן 24.02.14 (08:23)
חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן בסעיף זה: "חוק ניירות ערך") והתקנות שהותקנו מכוחו, מבוססים בעיקרם על עקרון ה"גילוי הנאות". מטרת הגילוי אינה מניעת ביצוען של עסקאות גרועות, אלא הענקת תשתית...
רן רייכמן 23.02.14 (07:57)
עם קבלת פסק דין סופי למזונות ו/או החלטה למזונות זמניים נסללת הדרך  בפני הזוכה (האישה) לפנות ללשכת הוצאה לפועל על מנת לפתוח הליכי גבייה כנגד הבעל(החייב). בכל בית משפט שלום קיימת לשכת...
יוסי כהן 23.02.14 (07:56)
אין כל מניעה כי היזם ימכור את רכושו הפרטי לחברה שהוא עוסק ביזומה. ואולם מכירה כזו מעוררת את השאלה, מהו היקף חובת הגילוי החלה על היזם במקרה כזה: האם הוא חייב לגלות לחברה, לאחר הקמתה, גם את העובדה...
רן רייכמן 18.02.14 (08:10)
מקובל לחשוב שחובת המזונות בין בני זוג מתייחסת לבני זוג נשואים בלבד , שכן חובת המזונות בכלל הינה חובה הנובעת מהדין האישי הקובע כי אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה . אולם לא כך הדבר - כיום מעמדה של...
יוסי כהן 18.02.14 (08:09)
על סיפור כזה באמת שלא שומעים כל יום. אולי יש גם מי שהיה כותב עליו סרט – אבל לפעמים, מוכרחים להודות המציאות עולה על כל דמיון. עסקינן בבעל שגילה כי אשתו בוגדת בו עם חברו הטוב והחליט לתבוע את החבר...
אילן ירון 17.02.14 (12:54)
עלות אלטרנטיבית (alternative cost) המכונה גם הוצאה אלטרנטיבית, הנה מונח המשמש בעת תכנון כלכלי. מונח זה בא לתאר מחיר של מוצר מסוים לעומת מחירם של מוצרים אלטרנטיביים, אשר לא יוצרו או התקיימו בגין...
אילן ירון 17.02.14 (12:53)
יעילות פארטו (Pareto efficiency) הנו רכיב מהותי בתורת המשחקים הקשור לתחום היעילות הכלכלית, שמיושמת בעיקר בענפי הכלכלה, הסוציולוגיה וההנדסה. מונח זה אשר פותח על ידי הכלכלן האיטלקי וילפרדו פארטו, מתאר...
יוסי כהן 17.02.14 (11:24)
חובת האמונים העיקרית שהוטלה על היזם מכוח המשפט המקובל היא משולשת: על היזם לנהוג בתום-לב ביחסיו עם החברה שהוא עוסק בהקמתה, חל עליו איסור לצבור רווח סמוי כתוצאה מפעולת היזמוּת, ועליו לגלות לחברה כל פרט...
רן רייכמן 17.02.14 (11:22)
הכלל שמירה על מצב קיים שלב המזונות הזמניים הוא שלב ביניים בעתירה למזונות ,במסגרתו מנסה בית המשפט  לאמוד את שיעור השתכרות הצדדים ומבקש לעמוד על גודל המצוקה בה נמצאים אותה שעה המבקשים= הזכאים...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה