אהובה קליין 22.12.15 (08:40)
ממה חששו אחי יוסף לאחר מות אביהם?
אהובה קליין 16.12.15 (22:01)
מדוע יעקב בירך את פרעה במצרים?
נחמיה 12.12.15 (06:06)
מבוסס מהחוויות של אימא שלי -חנה ברייטברט
נחמיה 12.12.15 (06:02)
מבוסס מסיפור של אמא שלי-חנה ברייטברט
אהובה קליין 09.12.15 (18:48)
מדוע זכה יוסף לגדולה במצרים?
אהובה קליין 10.11.15 (18:36)
מה סודו של יצחק להצלחתו בארץ המובטחת?
אהובה קליין 02.11.15 (22:55)
מדוע הטיל אברהם על אליעזר את מלאכת השדכן?
אהובה קליין 27.10.15 (09:03)
באיזו זכות ניצל לוט ממהפכת סדום ועמורה?
אהובה קליין 21.10.15 (08:18)
על מה נחלקו רועי לוט ורועי אברהם?
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה