סיפורים קצרים
#rightBanners#
#centerBanners#
אהובה קליין 17.05.16 (07:15)
"וכי ימוך אחיך"- נאמר בלשון יחיד-מדוע?
אהובה קליין 10.05.16 (13:08)
המשותף והשונה לשבת ומועדים.
אהובה קליין 27.04.16 (07:11)
הקשר בין שני השעירים ליעקב ועשיו- כיצד?
אהובה קליין 19.04.16 (11:23)
מה גנוז במילים: פסח, מצה ומרור?
אהובה קליין 12.04.16 (00:07)
החוטא בלשון הרע- עובר על כל חמשת חומשי תורה- האומנם?
אהובה קליין 29.03.16 (10:31)
מדוע לא נאמר לכוהנים,בלשון ציווי-לברך את עם ישראל?
אהובה קליין 15.03.16 (12:36)
מה תכלית הקורבנות?
אהובה קליין 07.03.16 (23:45)
מה הקשר בין המשכן למעמד הר סיני?
אהובה קליין 01.03.16 (07:32)
מה הקשר בין חכמה למעשים?
אהובה קליין 23.02.16 (09:03)
מה צפון בשמן המשחה?
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#