#rightBanners#
#centerBanners#
ריקי שחם 30.11.11 (22:43)
יש אנשים שהם כמו רכבת תחתית מטרו של מעמקי האדמה כי החמצן שלהם הוא דו תחמוצת הפחמן. האהבה שלי היא עוגיית מקרון של פייר ארמה אני נוגסת בה והמילוי משתחרר מכל הכיוונים. יש אנשים שלא יודעים לשמור...
ריקי שחם 30.11.11 (21:33)
רוצה ללמוד לקרוא את כתב החרטומים ולעבור לי מ rive gauche ל rive droit תיק בירקין של הרמס על היד משכללת את המושכלות שלי ומתבצרת בתוך דממה גדולה שרק השקט שלה ייתן לי את הפירושים ואת...
ריקי שחם 30.11.11 (00:58)
צופה במרחקים מנסה למצוא את הקו שאולי הוא האופק ששם מתחברים להם המצולות עם רום שמיים ורק רוצה לגעת במקום שבו אני ערה לחלוטין מושיטה את ידי ותופשת חפץ שבא מהמימד האחר אולי אפילו איזשהו תפוח...
ריקי שחם 26.11.11 (15:38)
עדיין מתחקה אחר ה"שגעונות" שלי מנסה לפתור איזושהי תעלומה. בינתיים הסתיו פה והוא חלק בלתי נפרד ובלתי נמנע מתוך היצירה שלי והמחשבות והלך הרוח והיופי הקסום הזה.
ריקי שחם 26.11.11 (15:34)
אני רוצה להפשיט את הרוח הפשטה דקיקה שקופה השקפה שתפסיק לזיין לי את המוח.
ריקי שחם 21.09.11 (19:43)
אני לפעמים נטרפת כמו אניה טרופה כאילו סערה גדולה מתרחשת ואני עומדת להתפוצץ ולהזרק לחלל האויר. אבל אתה יש לך מגע מטאפיזי שנוגע בחמוקי ומניח את הזהות שלי
ריקי שחם 21.09.11 (19:41)
אני מחפשת אהבות דקות כמו נייר אורז שקוף מקופל כאלה שיגרפו אותי ישר למחילות עמוקות לשבילים ארוכים לשיח נצחי לחדרים מוארים למבוך גדול שרק סדינים יהיו בו בערבוביה.
ריקי שחם 21.08.11 (19:58)
תגיד לי,מה הסיפור שלך? כי יש את הסיפור של כיפה אדומה ושל זהבה ושלושת הדובים ושל המלך ארתור אני,הסיפור שלי הוא תודעה של שכונה.
ריקי שחם 21.08.11 (19:57)
אז בסוף כל הסיפור הוא לטבוע בתוך הסודות של עצמך ולדאוג שהטביעה הזו תשקף את כל השקיפויות שנמצאות בעומק הקיום שלך ואז לגלות את גורלך בבשר.
ריקי שחם 21.08.11 (19:56)
המיגדלית סימנה לי היום את השביל קעקעה את צעדי על אבן על דמעה על גוף. לפעמים בלילה רק שתינו שקופות לבד ללא תבונה ללא הגיון רק עם שק של סימנים מקעקעות את הזמן כאילו אין מרחב.
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#