#rightBanners#
#centerBanners#
אהרון רול 17.06.10 (09:08)
כפיה דתית זה ענין פסול נכון? ומכאן מדוע זה כפיה חילונית היא פעולה נאותה?
אהרון רול 14.06.10 (06:25)
למי שצריך היה להוכחה כי אין סיכוי לחיים משותפים בין יהודים לערבים בארץ ישראל לא צריך היה להרחיק נדוד, ההוכחה ניתנה ממש כאן בינינו ביישוב הקהילתי 'נווה-שלום'.
אהרון רול 12.06.10 (07:23)
עלינו לצאת מחברת העוללים התמימים של העולם ולהיכנס לעולם המבוגרים. יש לחדול משימוש בכייני בתסמונת "אכלו לי שתו לי", כל העולם נגדנו, כולם אנטישמים וכדומה
אהרון רול 10.06.10 (06:15)
למקרא הכותרת וודאי תחלוף בראשו של הקורא הסביר המחשבה על אפרטהייד של יהודים כנגד פלסתינים ולא היא, המדובר באפשרות לאפרטהייד של פלסתינים כנגד יהודים
אהרון רול 07.06.10 (08:51)
קריאת פסקי דין המפורסמים ברשומות מעלה הרהורים נוגים באשר לכשירותם של שופטים מסוימים לחרוץ משפט צדק.
רועי אורן 04.06.10 (19:58)
צו איסור הפרסום שהוסר השבוע לגבי פרשת הדלפת הבחינה במתמטיקה שופך אור חדש על הפרשה
אהרון רול 04.06.10 (05:40)
מפליא הדבר כי מכל החלופות האפשריות הנוגעות לסגר הימי על רצועת עזה שוקלים בממשלת ישראל, כפי שנימסר היום 3 יוני 2010 בעיתונות, את העברת האחריות הכוללת והפיקוח על התנועה הימית לרצועת עזה לידי גופים...
אהרון רול 03.06.10 (06:42)
קיימת זהות שאינה מפתיעה בין ארועי ההפגנות בשיח' ג'ראח בניצוחם של האקדמאים "הנאורים" מירושלים, להפגנות הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב כנגד "טבח עם" (לא פחות, ""טבח עם""), שמבצעת ישראל בהשתלטותה על המשט...
גם אני התגלגלתי אתמול לדיון המשמים על "הסברה" שהתנהל בתקשורת הכתובה והאלקטרונית. זה היה בערוץ 1 בתוכנית פוליטיקה (לחצו לצפייה), אבל זה לא משנה כי כל הדיונים האלה אתמול נראה אותו דבר ותכליתם היא - שלא...
אהרון רול 01.06.10 (04:22)
עדיין לא התבררו כל העובדות והארועים האופפים את פעולת ההשתלטות הצה"לית על ספינות המשט התורכי לעזה (אין טעות, אכן המשט התורכי), ולכן יש לנקוט משנה זהירות בפרשנות לארועים אשר עדיין מתגלגלים.
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#