דת ויהדות
דוד דרומר 19.09.19 (12:40)
היום הזה ה' אלוקיך מצווך.
דוד דרומר 11.09.19 (12:39)
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה
דוד דרומר 08.09.19 (12:17)
לא יימצא בך מעביר בנו ובתו באש
דוד דרומר 28.08.19 (16:44)
נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו
דוד דרומר 22.08.19 (13:02)
חומש דברים, פרשת "עקב",
דוד דרומר 14.08.19 (15:59)
"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך",
דוד דרומר 08.08.19 (17:36)
אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל
דוד דרומר 31.07.19 (18:32)
חומש במדבר מסתיים, בפרשת "מסעי",
דוד דרומר 24.07.19 (18:35)
"איש כי ידור נדר לה' או הישבע שבועה "
דוד דרומר 10.07.19 (18:04)
"בדרך שרוצה אדם לילך בה מוליכים אותו".
דוד דרומר 04.07.19 (20:57)
"עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך".
עזרא מורד 23.06.19 (01:24)
עזרא מורד מתאר חליפת מכתבים עם אקדמאים מעיראק
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה